နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ

ကုသလကာရီ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

Kusalakari Monastery, Fremont, California, USA

About

Ven. Sayadaw Kawthanla and Ven. Sayadaw Garudhamma reside at Kusalakari Monastery in Fremont, California, USA. Ven. Sayadaw Garudhamma teaches AbhiDhamma and Patthana. Ven. Sayadaw Kawthanla teaches meditation methods.

Ven. Sayadaw Kawthanla
Ven. Sayadaw Garudhamma