အဟိတ်စိတ်-၁၈ပါး အကုသိုလ်စိတ်-၁၂ပါး ကာမသောပနဘဏစိတ်-၂၄ပါး မဟဂ္ဂုတ်စိတ်-၂၇ပါး လောကုကုတ္တရာစိတ်-၄ဝပါး
စေတသိက်
ဒွေပဉ္စဝိညာဏ်-၁ဝ
သမ္ပဋိစ္ဆိုင်း-၂
ဥပေက္ခာသန္တီရဏ-၂
သောမနဿသန္တီရဏ-၁
ပဉ္စဒွါရာဝဇ္ဇန်း-၁
မနောဒွါရာဝဇ္ဇန်း-၁
သောမနဿဟသိတုပ္ပါဒ်-၁
လောဘမူစိတ်-၈
ဒေါသမူစိတ်-၂
ဝိစိကိစ္ဆာ-၁
ဥဒ္ဓစ္စ-၁
မဟာကုသိုလ်-၈
မဟာဝိပါက်-၈
မဟာကြိယာ-၈
ပထမဈာန်-၃
ဒုတိယဈာန်-၃
တတိယဈာန်-၃
စတုတ္ထဈာန်-၃
ပဉ္စမဈာန်-၁၅
ပထမဈာန်-၈
ဒုတိယဈာန်-၈
တတိယဈာန်-၈
စတုတ္ထဈာန်-၈
ပဉ္စမဈာန်-၈
သဗ္ဗစိတ္တ-၇
ဝိတက်
ဝိစာရ
ပီတိ သော၄ သော၄ သော၄ သော၄
အဓိမောက္ခ
ဝီရိယ
ဆန္ဒ
မောဟ,အဟိရိက,အနောတ္တပ္ပ,ဥဒ္ဓစ္စ
လောဘ
ဒိဋ္ဌိ ဒိသံ
မာန ဒိဝိ(ရံ)
ဒေါသ
ဣဿာ,မစ္ဆရိယ,ကုက္ကုစ္စ ရံသီး (click here to hide/show this section)
ထိန,မိဒ္ဓ သသင်၅ (ရံတူ)
ဝိစိကိစ္ဆာ
သောဘဏသာဓာရဏ ၁၉-ပါး
သမ္မာဝါစာ,သမ္မာကမ္မန္တ,သမ္မာအာဇီ၀ ရံသီး အမြဲတပေါင်းတည်း
ကရုဏာ,မုဒိတာ ရံသီး ရံသီး ရံသီး ရံသီး ရံသီး ရံသီး
ပညာ ဉာသံ ဉာသံ ဉာသံ
စေတသိက် အရေအတွက် ၁၀ ၁၀ ၁၁ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၉  ၂၁  ၁၈  ၂၀ ၂၀  ၂၂ ၁၅ ၁၅ ၃၈  ၃၇  ၃၇  ၃၆ ၃၃  ၃၂  ၃၂  ၃၁ ၃၅  ၃၄  ၃၃  ၃၂ ၃၅ ၃၄ ၃၃ ၃၂ ၃၀ ၃၆ ၃၅ ၃၄ ၃၃ ၃၃